Over ons...

Het Netwerk Katholieke Studenten Nederland

Ontstaan

Het Netwerk Katholieke Studenten Nederland (Netwerk KSNL) is het voormalige kerngroep RKstudent.nl

De kerngroep RKstudent.nl is opgericht door een aantal katholieke studenten, die het idee hebben, dat er potentieel veel meer studenten geïnteresseerd zijn in geloofsverdieping, dan er nu betrokken zijn in katholieke groepen en initiatieven. De website is een hulpmiddel om bestaande initiatieven meer bekendheid te geven. We hebben bevestiging ontvangen in het regelmatig contact en overleg met diocesane jongerenwerkers en pastoors in enkele studentensteden.

Onze visie

We willen katholieke studenten stimuleren om tijdens hun studie hun katholiek geloof verder te verdiepen en te ontwikkelen. Daarom willen we studenten aanmoedigen om te participeren in katholieke en/of christelijke groepen waar geloofsverdieping gestimuleerd wordt. We hopen dat KNSL studenten zal aanmoedigen om nieuwe initiatieven te starten in steden waar een dergelijk aanbod beperkt is.

Onze identiteit

“Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus standvastig in het geloof”

We verwoorden deze met de woorden uit een brief van paus Benedictus xvi - voor de 26ste Wereldjongerendag (2011):

‘’Om de betekenis van het geloof te benadrukken in het leven van gelovigen, wil ik graag met jullie nadenken over elk van de drie woorden die Paulus gebruikt als hij zegt: “Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof” (vgl Kol 2:7). We kunnen drie beelden onderscheiden. “Geworteld” doet denken aan het planten van een boom met wortels die hem voeden, “opgebouwd” verwijst naar de constructie van een huis en “standvastig” wijst op groei van fysieke en morele kracht. Deze beelden zijn zeer sprekend. Voordat ik er commentaar op geef wijs ik erop, dat ze in de oorspronkelijke tekst alle drie de passieve grammaticale vorm hebben. Dat betekent dat het Christus zelf is die het initiatief neemt om gelovigen te planten, te vormen en te steunen.’’

Paus Benedictus XVI, Boodschap voor de 26ste Wereldjongerendag (2011)

Onze samenwerking

Met de nieuwe website katholiekestudenten.com, willen we een hulpmiddel zijn voor initiatieven en groepen die zich richten op katholieke studenten. Een ieder die zich kan vinden in onze visie en identiteit is welkom om betrokken te raken.

Het oospronkelijke kerngroep RKstudent.nl is ontstaan naar aanleiding van de vraag van een aantal katholieke studenten die actief waren binnen Navigators. Zij hebben contact gezocht met de gedelegeerde voor het Katholieke jongerenwerk en de KSU (Katholieke Studenten Utrecht). Uit deze eerste contacten in 2008 is een vertrouwde samenwerking ontstaan. Aan de Navigators is gevraagd of zij vanuit hun expertise het RKstudent initiatief willen steunen, adviseren en faciliteren. Sinds december 2013 is de kerngroep RKstudent van naam veranderd en noemt zich nu Netwerk Katholieke Studenten Nederland.

Mgr. Everard de Jong

We voelen ons gesteund in ons initiatief en visie door de uitspraken van Mgr. Everard de Jong, binnen de Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor studentenpastoraat:

Hulpbisschop De Jong vindt het “meer dan belangrijk” dat katholieke jongeren met elkaar in contact komen. Door het samenkomen kunnen ze verdieping vinden in hun leven, gemeenschap beleven en een waardevol netwerk opbouwen, en zo elkaar aanmoedigen om in de publieke sector voor hun christelijke identiteit uit te komen. “Het is belangrijk dat jongeren werken aan hun persoonlijke band met God. Je kunt nog zoveel weten van het geloof, maar als je niet de tijd neemt voor je persoonlijke relatie met Hem, dan schiet je daar niet zoveel mee op; jongeren moeten vrienden worden met Jezus.”

Mgr. Everard de Jong, RKKerk.nl

© 2016 KSNL. 

  • Facebook Clean
Volg ons op Facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now